A fekete város I.-II. (1971)


Rendező: Zsurzs Éva

Szereplők:
 • Bessenyei Ferenc - Görgey Pál, alispán
 • Venzel Vera - Rozáli, Görgey Pál lánya
 • Pécsi Sándor - Quendel Gáspár
 • Avar István - Bibók Zsigmond
 • Nagy Gábor - Fabricius Antal
 • Kiss Manyi - Köstler Matild
 • Szirtes Ádám - Preszton
 • Némethy Ferenc - Nustkorb biro
 • Kovács Károly - Mostel
 • Almási Éva - Schiffer Ádámné
 • Bánhidi László - Főporkoláb
 • Benedek Miklós - Párbajsegéd
 • Benkő Péter - Görgey Pál
 • Bitskey Tibor - Görgey János
 • Buss Gyula - Esterházy
 • Csurka László - Esterházy titkára
 • Deák Sándor - Esze Tamás
 • Egri István - Kramler
 • Farkas Antal - Rothovszki
 • Fónay Márta - Presztonné
 • Gelley Kornél - Pap
 • Gobbi Hilda - Apróné
 • György László - Utas
 • Kállay Ilona - János György felesége
 • Képessy József - Szenátor
 • Kömíves Sándor - Luzsnoki
 • Körmendi János - Szenátor
 • Láng József - Fertálymester
 • Máriáss József - Gosznovicer szenátor
 • Máthé Erzsi - Marjákné
 • Molnár Tibor - Erdész
 • Páger Antal - Bibók Vince, Zsiga apja
 • Rajz János - Mauks szenátor
 • Siménfalvy Sándor - Morton
 • Sinkó László - Narrátor
 • Suka Sándor - Tőzsér
 • Szemes Mari - Bibókné, Zsuzsanna
 • Szilágyi István - Naduli
 • Tyll Attila - Szenátor
 • Zenthe Ferenc - Kléb kocsis
 • Madaras József
 • Bakó Márta
 • Bozóky István
 • Csók István
 • Galgóczy Imre
 • Gurnik Ilona
 • Izsóf Vilmos
 • Kárpáti Rezső
 • Pethes Ferenc
 • Piros Ildikó
 • Raksányi Gellért
 • Schubert Éva
 • Szersén Gyula

A többszálú cselekmény a XVIII. század előestéjén kezdődik. Görgey Pál, Szepes vármegye alispánja, a korán elözvegyült, magányos dúvad bolydult lélekkel, komor hangulatban várja az új esztendőt, miközben Lőcse város vígassággal köszönti a születő századot. A szilveszteri ólomöntés azonban a városatyák mulatságát is baljós jövendöléssel zavarja meg. A másnapi, újévi vadászat pedig csakugyan tragikusan végződik. Kramler, Lőcse város főbírája lelövi Görgey alispán szeretett kutyáját. A hirtelen indulatú Görgey a halálért halállal áll bosszút. A lőcsei tanács elrendeli, hogy amíg Görgeyt kézre nem kerítik, a városnak gyászban, teljes visszavonultságban kell élnie. S így indul el a hosszú háborúság: az alispán a nemes vármegye tekintélyéért, később puszta életéért harcol, a lőcsei polgárok a szász kiváltságokért, a város érdekeiért szállnak síkra. Az áldatlan viszály annyira elvakítja az önös célokért marakodókat, hogy meg sem látják a Rákóczi-szabadságharc fényét. A film felvételeinek nagy része az eredeti helyszíneken - Lőcsén, a Szepességben, Besztercebányán, Pozsonyban, Tapolcsányban és a festői szépségű cseh-morva határvároskában, Telcsen - készült.