Bors I.-V. (1968)


Rendezők:
 • Herskó János
 • Palásthy György
 • Markos Miklós
 • Simó Sándor
Szereplők:
 • Sztankay István - Bors Máté
 • Antal Imre - Dániel Ede
 • Bujtor István - Zentay Dezső
 • Koncz Gábor - Ormándy Oszkár
 • Rajz János - Sandri bácsi
 • Szilágyi István - Sípos
 • Madaras József - Vincze Jóska
 • Gyulai Károly - Lukács Ödön
 • Gobbi Hilda - Piri néni
 • Tyll Attila - Rhédey
 • Zenthe Ferenc - Ernőfy százados
 • Kern András - Surányi
 • Iglódi István - Takács Ágoston
 • Garas Dezső - De Maule
 • Csurka László - orosz tolmács
 • Bánffy György - Lackó
 • Tordy Géza - Parádi Gusztáv
 • Kiss Ferenc Dávid - Mirko
 • Fonyó József - Selmeczi
 • Rajz János - Sándor bácsi
 • Tordy Géza - Parádi Gusztáv
 • Bánhidi László - Csapó szakaszvezető
 • Gyenge Árpád - Völegény
 • Szegedi Erika
 • Fábián Miklós
 • Juhász Jácint
 • Almási Éva

A Bors 1968-ban készült 15 részes magyar tévéfilmsorozat. A történet az első világháború után játszódik, egy csapat, orosz hadifogolytáborból szökött magyar katona kalandjairól szól a forradalmakat élő, részben megszállt Magyarországon. Az I. világháború végén Oroszországban a bolsevikok, fehérek és anarchisták között folyik a harc, az ott rekedt magyar katonák sok kaland és furfang árán igyekeznek haza. Hol a fehérek, hol az anarchisták foglyai lesznek, míg végül cirkuszi társulatnak adják ki magukat és így sikerül megszökniük, majd Bors Máté a fehér tábornok névnapján pápának öltözve csellel és erőszakkal papírt szerez a háborítatlan továbbutazásra. A társaság tagjai a Tanácsköztársaság harcosai lesznek, sok kaland közepette a ludovikások által megszállt telefonközpontot visszafoglalják. Bors beépül az ellenforradalmárok közé és értékes adatokat szerez terveikről. A történet Bors Mátéval és társaival a II. világháború végén záródik. A főcím tanúsága szerint a sorozatot eredetileg ötrészesre tervezték. Ezzel függhet össze, hogy az első öt rész cselekménye lényegében folyamatos, a magyar köztársaság-tanácsköztársaság idejében játszódik. Ezzel szemben a további tíz résznél - a cselekmény szerint - az egyes részek között több év is eltelik. A 6. rész valamikor az 1930-as években játszódik, míg az utolsó, 15. rész a második világháborúban. A címszereplő az első részben egy minden hájjal megkent, de egyébként átlagos hadifogoly, Bors Máté, akinek nincs más célja, mint hazajutni. A 4. résztől már meggyőződéses kommunista forradalmárként jelenik meg. Állandó társa Dániel Ede latin szakos tanár, aki gyakran tolmácsként is működik, mivel a latin mellett oroszul, németül és franciául is folyékonyan beszél. A 3. részben bukkannak fel Ormándy és Zentai, azaz Oszi és Dezső. Ők ketten szintén állandó szereplők, a 4. és 9. részt kivéve mindig megjelennek. Mindig a főhőst és társait igyekeznek elkapni, de mindig hiába: a legtöbb rész úgy végződik, hogy Bors és társai elmenekülnek, Oszi és Dezső pedig hoppon marad. Az utolsó rész végén szemtől-szemben harcolva mindkettőjüket lelövik. A sorozat főrendezője Herskó János volt, de a rendezésben többen részt vállaltak, köztük volt Simó Sándor, Sándor Pál, Szabó István, Markos Miklós, Palásthy György, Fazekas Lajos. A film főcímzenéje - több más sikeres filmsorozathoz hasonlóan - Vujicsics Tihamér szerzeménye.