Büchner: Leonce és Léna


1971. Irodalmi Színpad

Szereplők:
  • Madaras József - Péter király
  • A 19. század első felében fiatalon meghalt zseniális német szerző vígjátéka üde, szabad, játékos hangvételével, sziporkázó iróniájával emelkedett ki a romantika-biedermeier korának irodalmából és vált a világ színpadainak máig rendszeresen játszott darabjává.

    A darab meseszerű, látszólag könnyed formában az egyéni és társadalmi létezés alapvető kérdéseivel foglalkozik: kik vagyunk, miért éljünk és hogyan; fel kell-e adnunk a szabadságunkat azért, hogy beilleszkedjünk a társadalomba, fel kell-e adnunk a szerelmet a családi életért, a gondolkodásunk függetlenségét azért, hogy az emberiség hasznos tagjai legyünk?
    A valóság és az álom, legbensőbb énünk és a világban játszott szerepeink, sors és szabad akarat pólusai közötti erőtérben játszódik a darab.